Kennis delen

Kennis delen is een belangrijk onderdeel in ons werk. Zowel de stichting als onze vrijwilligers krijgen met allerlei zaken te maken. Zaken die vaak ook onderhevig zijn aan verandering. Denk maar eens aan wet- en regelgeving. Vanaf 2022 gaan we regelmatig op ons kennisplein interessante en leerzame informatie plaatsen. Dat kan informatie zijn uit de media, uit ons werkveld of van onze mentoren. Op deze manier willen wij een up to date kennisplein zijn voor iedereen die ons nodig heeft. Of u nu een mentor voor uzelf of een dierbaar iemand zoekt, omdat u graag mentor zou willen worden of u als professional op zoek bent naar informatie over ons werk of met ons wilt samenwerken. Kortom ons kennisplein is er voor iedereen die geïnteresseerd is in Mentorschap. Heeft u een keer een onderwerp wat u graag belicht ziet? Of heeft u vragen naar aanleiding van de informatie op deze pagina? Aarzel niet en geef het ons gerust door. Dat kan via ons contactformulier.

Enige tijd geleden organiseerde MNO Brabant op initiatief van Mireille Jansen (MNO Brabant) en Josephine Dries (GeneratieThuis) een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Project Beeldbellen’. Aan de workshop namen 7 deelnemers deel onder leiding van Joas van Ham (Considerati) en Aldert de Jongste (ECP.nl). Bijgaand het verslag.

Verslag workshop Begeleidingsethiek MNO Brabant

Klik op de infografic

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Informatie voor vertegenwoordigers

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. Kiezers met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Bijvoorbeeld slechtzienden of mensen met Parkinson.

Stemmen is een hoogstpersoonlijke rechtshandeling. Net als het geven van een volmacht om iemand anders voor jou te laten stemmen.

Voor mensen die een mentor, bewindvoerder of curator hebben, is het belangrijk om te weten dat zij zelf hun stem kunnen uitbrengen. Ook beslissen zij of ze iemand willen machtigen en wie ze dan machtigen.

De uitgangspunten op een rij:

 • Gementoreerden, mensen die onder bewind staan en mensen die onder curatele staan, mogen zelf stemmen. Ze krijgen net als iedereen een stemkaart;
 • Stemmen doe je zelfstandig, er mag niemand mee het stemhokje in.
 • Je kan een ander machtigen om voor je te stemmen. De gemachtigde moet dan een kopie kunnen tonen van je identiteitsbewijs (als je niet in staat bent om een handtekening te zetten kan dat op het identiteitsbewijs vermeld worden).
 • Je kan de mentor, bewindvoerder of curator machtigen om voor jou te stemmen, maar ook iemand anders.
 • Als je een curator hebt, moet hij/zij toestemming geven dat je de machtiging om iemand voor jou te laten stemmen ondertekent (heb je een mentor en/of bewindvoerder dan heb je geen toestemming nodig om een machtiging te geven).

Voor wettelijk vertegenwoordigers hebben wij informatie op www.goedvertegenwoordigd.nl geplaatst: www.goedvertegenwoordigd.nl/kennisbank/stemrecht Hier kan je meer informatie vinden over stemmen en machtigen: hoewerktstemmen.nl.

De belangrijkste vragen & antwoorden: 

Heeft een gementoreerde, een curandus of iemand die onder bewind gesteld is recht om te stemmen?

Gementoreerden, mensen die onder bewind staan en mensen die onder curatele staan mogen zelf stemmen. Ze krijgen net als iedereen een stemkaart. Ze moeten wel zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen, m.a.w. er mag niemand met hen mee het stemhokje in. Iedereen kan een ander machtigen om voor hem of haar te stemmen. De gemachtigde moet een kopie kunnen tonen van het identiteitsbewijs van degene namens wie hij of zij een stem uitbrengt. Wanneer de volmachtgever niet in staat is om een handtekening te zetten kan dat op het identiteitsbewijs vermeld worden. Iemand mag hooguit namens twee anderen stemmen. De gemachtigde hoeft niet de mentor, curator of bewindvoerder zijn. Iedereen die stemrecht heeft kan gemachtigd worden.

Iemand die onder curatele staat is toch niet tekenbevoegd? Mag hij dan wel een volmacht ondertekenen?

Iemand die onder curatele is gesteld mag rechtshandelingen verrichten, als zijn curator daar toestemming voor geeft. Dus ook een volmacht tekenen.

Krijgt de wettelijk vertegenwoordiger automatisch de volmacht?

Nee, de cliënt mag zelf kiezen wie hij wil machtigen om voor hem te stemmen.

Mag de wettelijk vertegenwoordiger voor de kiesgerechtigde stemmen?

Zeker niet, tenzij hij gemachtigd is. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen aan de cliënt toekomt. De wettelijk vertegenwoordiger mag niet voor zijn cliënt stemmen en hij mag ook niet zelf het initiatief nemen om zichzelf te machtigen om namens de cliënt te mogen stemmen. Het initiatief om bij volmacht te stemmen moet altijd uitgaan van de cliënt zelf.

Wat houdt het verstrekken van een volmacht in?

Als je je stem wilt uitbrengen maar je kunt niet zelf naar het stembureau, kun je een ander jouw volmacht geven (machtigen) om namens jou te stemmen. Op de stemkaart staat hoe je dit moet doen. Desgewenst mag jouw wettelijk vertegenwoordiger, als jij daarom vraagt, uiteraard behulpzaam zijn.

Mag ik hulp vragen in het stemhokje?

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen met lichamelijke beperking en verstandelijke beperking. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/kiezers-met- beperking

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Heeft u een (licht) verstandelijke beperking? Dan mag u geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag u buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren voor de verkiezingen trainingen over het stemmen. Daarnaast kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op Hoewerktstemmen.nl.

page2image3861195712 page2image3861196000

Wet Zorg & Dwang

Sinds januari 2021 is er de wet Zorg & Dwang. Deze wet gaat over onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. Hier vindt u een filmpje dat uitleg geeft over deze wet. Klink op deze link.

Bent u wettelijke vertegenwoordiger van iemand die valt onder de Wet Zorg & Dwang? Dan is het volgende artikel erg waardevol voor u en uw cliënt!

Brochure+Wet+zorg+en+dwang+voor+vertegenwoordiger[1]

Heeft u vragen naar aanleiding van deze post?

 • Bel of mail ons gerust. We zitten voor u klaar om u verder te informeren! Contact

Verkennend Onderzoek XpertiseZorg 

Enige tijd geleden heeft XpertiseZorg een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de effecten en de maatschappelijke meerwaarde van de door Mentorschap Nederland geleverde ondersteuning.
Een aantal interessante zaken kwam (opnieuw) aan het licht. Bent u nieuwsgierig naar de uitkomsten? Ga dan naar het verslag via de volgende link: verslag XpertiseZorg

Onderstaand treft u een factsheet uit het verslag, over de meerwaarde van een vrijwillig mentor.

 • Heeft u vragen naar aanleiding van deze post?
 • Bel of mail ons gerust. We zitten voor u klaar om u verder te informeren!
 • Contact

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Informatie voor vertegenwoordigers

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. Kiezers met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen bij het uitbrengen van hun stem. Bijvoorbeeld slechtzienden of mensen met Parkinson.

Stemmen is een hoogstpersoonlijke rechtshandeling. Net als het geven van een volmacht om iemand anders voor jou te laten stemmen.

Voor mensen die een mentor, bewindvoerder of curator hebben, is het belangrijk om te weten dat zij zelf hun stem kunnen uitbrengen. Ook beslissen zij of ze iemand willen machtigen en wie ze dan machtigen.

De uitgangspunten op een rij:

 • Gementoreerden, mensen die onder bewind staan en mensen die onder curatele staan, mogen zelf stemmen. Ze krijgen net als iedereen een stemkaart;
 • Stemmen doe je zelfstandig, er mag niemand mee het stemhokje in.
 • Je kan een ander machtigen om voor je te stemmen. De gemachtigde moet dan een kopie kunnen tonen van je identiteitsbewijs (als je niet in staat bent om een handtekening te zetten kan dat op het identiteitsbewijs vermeld worden).
 • Je kan de mentor, bewindvoerder of curator machtigen om voor jou te stemmen, maar ook iemand anders.
 • Als je een curator hebt, moet hij/zij toestemming geven dat je de machtiging om iemand voor jou te laten stemmen ondertekent (heb je een mentor en/of bewindvoerder dan heb je geen toestemming nodig om een machtiging te geven).

Voor wettelijk vertegenwoordigers hebben wij informatie op www.goedvertegenwoordigd.nl geplaatst: www.goedvertegenwoordigd.nl/kennisbank/stemrecht Hier kan je meer informatie vinden over stemmen en machtigen: hoewerktstemmen.nl.

De belangrijkste vragen & antwoorden: 

Heeft een gementoreerde, een curandus of iemand die onder bewind gesteld is recht om te stemmen?

Gementoreerden, mensen die onder bewind staan en mensen die onder curatele staan mogen zelf stemmen. Ze krijgen net als iedereen een stemkaart. Ze moeten wel zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen, m.a.w. er mag niemand met hen mee het stemhokje in. Iedereen kan een ander machtigen om voor hem of haar te stemmen. De gemachtigde moet een kopie kunnen tonen van het identiteitsbewijs van degene namens wie hij of zij een stem uitbrengt. Wanneer de volmachtgever niet in staat is om een handtekening te zetten kan dat op het identiteitsbewijs vermeld worden. Iemand mag hooguit namens twee anderen stemmen. De gemachtigde hoeft niet de mentor, curator of bewindvoerder zijn. Iedereen die stemrecht heeft kan gemachtigd worden.

Iemand die onder curatele staat is toch niet tekenbevoegd? Mag hij dan wel een volmacht ondertekenen?

Iemand die onder curatele is gesteld mag rechtshandelingen verrichten, als zijn curator daar toestemming voor geeft. Dus ook een volmacht tekenen.

Krijgt de wettelijk vertegenwoordiger automatisch de volmacht?

Nee, de cliënt mag zelf kiezen wie hij wil machtigen om voor hem te stemmen.

Mag de wettelijk vertegenwoordiger voor de kiesgerechtigde stemmen?

Zeker niet, tenzij hij gemachtigd is. Het kiesrecht is een persoonlijk recht dat alleen aan de cliënt toekomt. De wettelijk vertegenwoordiger mag niet voor zijn cliënt stemmen en hij mag ook niet zelf het initiatief nemen om zichzelf te machtigen om namens de cliënt te mogen stemmen. Het initiatief om bij volmacht te stemmen moet altijd uitgaan van de cliënt zelf.

Wat houdt het verstrekken van een volmacht in?

Als je je stem wilt uitbrengen maar je kunt niet zelf naar het stembureau, kun je een ander jouw volmacht geven (machtigen) om namens jou te stemmen. Op de stemkaart staat hoe je dit moet doen. Desgewenst mag jouw wettelijk vertegenwoordiger, als jij daarom vraagt, uiteraard behulpzaam zijn.

Mag ik hulp vragen in het stemhokje?

Op de website van de Rijksoverheid is te lezen dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen met lichamelijke beperking en verstandelijke beperking. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/kiezers-met- beperking

Hulp voor kiezers met een lichamelijke beperking

Kunt u door een lichamelijke beperking zelf niet stemmen? Dan mag u hulp krijgen in het stemhokje. Bijvoorbeeld als u slechtziend of blind bent of de ziekte van Parkinson heeft. U kunt zelf iemand meenemen om te helpen, of een stembureaulid om hulp vragen.

Kiezers met een (licht) verstandelijke beperking

Heeft u een (licht) verstandelijke beperking? Dan mag u geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag u buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Veel gemeenten en maatschappelijke organisaties organiseren voor de verkiezingen trainingen over het stemmen. Daarnaast kunnen kiezers met een verstandelijke beperking uitleg krijgen en oefenen op Hoewerktstemmen.nl.

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant