Mentor nodig?

Stichting Mentorschap bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

Wie krijgt een mentor?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Het gaat om meerderjarige personen die door hun ziekte of beperking in bepaalde situaties moeite hebben met het begrijpen van informatie en het nemen van beslissingen. Voor hen is het ingewikkeld de regie te houden wanneer het gaat over hun verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Een mentor helpt hen daarbij.

Voor iedere volwassen persoon die (tijdelijk) ondersteuning nodig heeft, kunt u Mentorschap Nederland inschakelen voor het vinden van een passende mentor. Vaak gaat het om mensen met een verstandelijke beperking, dementie of iemand met een psychische beperking. Ook wanneer u denkt dat in de toekomst mentorschap nodig is, kunt u mentorschap aanvragen.

Rechtbank

Een mentor wordt door de rechtbank benoemd zodat hij de bevoegdheid heeft om de persoonlijke belangen van zijn cliënt te vertegenwoordigen.

Hoe krijgt u een mentor?

Als u zichzelf of een ander wilt aanmelden voor een mentor via, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op deze pagina. De coördinator maakt met u een afspraak voor een intake.

Voor succesvol mentorschap is een goede koppeling tussen mentor en cliënt belangrijk. Daarmee gaan wij zorgvuldig om. We gaan net zo lang door tot de juiste match is gemaakt, ook als dat soms wat meer tijd kost.

Wanneer een geschikte kandidaat-mentor is gevonden, vindt een kennismakingsgesprek plaats. Soms is één bezoek voldoende om te besluiten verder te gaan. Er kan ook een kennismakingsfase nodig zijn om een goede basis op te bouwen. Wanneer de cliënt en de mentor het contact als positief beoordelen, begeleidt de coördinator u bij de aanvraag voor het mentorschap bij de rechtbank.

Vergoedingen en kosten

Als cliënt betaalt u een intakevergoeding. Daarna betaalt u een jaarlijkse vergoeding voor opleiding, begeleiding en onkosten van de mentor. Als u een minimuminkomen heeft, kunt u mogelijk deze kosten terug krijgen van de gemeente, vanuit de regeling voor Bijzondere Bijstand.

Aanmelden cliënt

Met het rechts getoonde formulier kunt u een verzoek tot aanmelding indienen. Mocht u dit digitale formulier niet kunnnen of willen gebruiken dan kunt u hier een pdf versie downloaden die u kunt printen en ingevuld en gefrankeerd versturen naar:

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
Lorskensstraat 1D
5374 BC Schaijk

Aanvraag voor mentor indienen

Gegevens aanvrager

Gegevens client

Informatie met betrekking tot de aanvraag

1 + 3 = ?

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant