Het Team

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven. Deze wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur van de Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant e.o. is als volgt samengesteld.

De gezichten achter Stichting Midden Noordoost Brabant

José Appels

José Appels

Voorzitter

De reden waarom ik voor deze functie heb gekozen is omdat in mijn dagelijkse praktijk (adviseur in o.a. levenstestamenten) te maken krijg met mentorschap. Er komen steeds meer alleenstaanden die graag een mentor willen wanneer zij zelf wilsonbekwaam zijn of dreigen te worden. Hierdoor werd mijn interesse gewekt in vrijwillig mentorschap.

Bart van den Nieuwenhuizen

Bart van den Nieuwenhuizen

Penningmeester

Mijn naam is Bart van den Nieuwenhuizen. In mijn werkzame leven was ik controller en financieel adviseur bij diverse gemeenten en bij de rijksoverheid. In maart 2019 ben ik met pensioen gegaan. Die vrije tijd vul ik in met onder andere het penningmeesterschap van de Stichting Mentorschap Midden en Noord Oost Brabant. Een mooie gelegenheid om mijn expertise in te zetten zodat mensen die het nodig hebben, geholpen worden door mentoren.

Angelique van Geenen

Angelique van Geenen

Bestuurslid

Ik ben Angelique van Geenen, in mijn arbeidzame leven werk ik met veel plezier in de ouderenzorg. Daarnaast ben ik mantelzorger en op verschillende vlakken vrijwilliger.
Als iedereen iets aan vrijwilligerswerk zou doen zou dat de wereld een stukje mooier kleuren.

Loes van Nobelen

Loes van Nobelen

Bestuurslid

De reden dat ik mij graag vrijwillig wil inzetten voor Mentorschap is mijn betrokkenheid bij kwetsbare groepen binnen onze samenleving. Met name voor diegene die niet (meer) goed voor zichzelf kunnen opkomen en/of de eigen regie kunnen voeren.

Sandra Smout

Sandra Smout

Coördinator Midden Brabant

Mijn naam is Sandra Smout, ik ben 33 jaar en ik woon in Oosterhout samen met mijn 2 kinderen. 
Vanaf 1 januari zal ik bij mentorschap Midden- en Noordoost Brabant werkzaam zijn als Coördinator Mentorschappen. Met enthousiasme en met persoonlijke aandacht zal ik de mentoren gaan ondersteunen en coachen bij het uitvoeren van het mentorschap. Daarnaast zal ik mij o.a. bezig houden met het werven en matchen van nieuwe mentoren en cliënten. U kunt mij telefonisch bereiken via 06-13456897 of via de mail: s.smout@mentorschapmnobrabant.nl

Hester van den Berg

Hester van den Berg

Coördinator Noordoost Brabant

Ik ben Hester van den Berg, coördinator bij Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant. Ik ben werkzaam bij de stichting sinds 1 februari 2015.
Voorheen heb ik in de ouderenzorg gewerkt. Voor meer informatie over het mentorschap kunt u telefonisch 06 5127 0793 of per email h.v.d.berg@mentorschapmnobrabant.nl contact opnemen.

Mireille Peemen

Mireille Peemen

Projectleider

In december ben ik gestart als projectleider voor het project “Samen zorgen voor goed mentorschap”. Een betekenisvolle opdracht waar ik me de komende drie jaar in vast mag bijten. Doel is dat de stichting Midden en Noordoost Brabant veel mentoren rijker zal worden en er stevige afspraken ontstaan tussen gemeenten en zorgaanbieders. In de afgelopen jaren heb ik gewerkt als strategisch beleidsadviseur en projectleider binnen het sociaal domein.

Jackeline van der Venne

Jackeline van der Venne

Administratief medewerker

Ik ben Jackeline van der Venne ik werk sinds eind november 2019 voor Stichting Mentorschap Midden-Noordoost Brabant. Het lijkt mij leuk om een steentje bij te dragen qua administratie om het voor zowel de Cliënten als de Mentoren goed te laten verlopen en dat ze bij mij met eventuele vragen terecht kunnen. Ik ben 2 dagdelen per week aanwezig veelal op maandag en de andere dag bekijk ik per week. Ik ben te bereiken via het mobiele nummer 06-19279558

Johan Remmers

Johan Remmers

Vertrouwenspersoon mentoren

De Stichting Mentorschap richt zich primair op de meest kwetsbare mensen in onze steeds complexer wordende maatschappij. Dat schept verwachtingen maar geeft soms ook spanning, vraagt om soms grenzen op te zoeken en kun je voor lastige dilemma’s komen staan. Desondanks kunnen er zich altijd situaties voordoen waarin jij als mentor het gevoel hebt dat deze zorg en aandacht niet aansluit bij jouw dilemma en zou een vertrouwenspersoon samen met je mee kunnen kijken wat passend is, een luisterend oor kunnen bieden, vanuit vertrouwen dat je gesprek ‘binnen kamers blijft’, vanuit respect voor jou als persoon. Per mail ben ik te bereiken: jremmers@asvz.nl

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant