Het Team

Ons enthousiaste team bestaat uit professionals en vrijwiligers. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Aan hen kan een onkostenvergoeding worden gegeven. Deze wordt door het bestuur vastgesteld. Het bestuur en team van de Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant e.o. is als volgt samengesteld.

De gezichten achter Stichting Midden Noordoost Brabant

Hester van den Berg

Hester van den Berg

Coördinator Midden en Noordoost Brabant & specialist Penitentiaire Inrichtingen

Ik ben Hester van den Berg, coördinator bij Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant. Ik ben werkzaam bij de stichting sinds 1 februari 2015.
Voorheen heb ik in de ouderenzorg gewerkt. Binnen Mentorschap ben ik tevens specialist Penitentiaire Inrichtingen.
Voor meer informatie over het mentorschap kunt u telefonisch 06 5127 0793 of per email hester@mentorschapmnobrabant.nl contact opnemen.

Susan van Herpen

Susan van Herpen

Coördinator Midden en Noordoost Brabant & specialist Zorg

Ik ben Susan van Herpen, coördinator bij stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant. Ik ben werkzaam bij de stichting sinds 1 maart 2022. Voorheen heb ik gewerkt in de gehandicaptenzorg. Binnen Mentorschap ben ik tevens specialist Zorg.
Voor meer informatie kunt u telefonisch of per email contact opnemen per 06 - 18724093 of susan@mentorschapmnobrabant.nl.

Linde Vos

Linde Vos

Coördinator Midden en Noordoost Brabant & specialist Onderwijs

Mijn naam is Linde Vos en sinds 01-07-2021 ben ik werkzaam als coördinator bij stichting Mentorschap MNO Brabant.
Voorheen heb ik gewerkt in de ouderenzorg en als docent. Binnen Mentorschap ben ik tevens specialist Onderwijs.
Voor meer informatie en of vragen kunt u telefonisch 06 13456897 of per email linde@mentorschapmnobrabant.nl contact opnemen.

Jackeline van der Venne

Jackeline van der Venne

Administratief medewerker

Ik ben Jackeline van der Venne ik werk sinds eind november 2019 voor Stichting Mentorschap Midden-Noordoost Brabant. Het lijkt mij leuk om een steentje bij te dragen qua administratie om het voor zowel de Cliënten als de Mentoren goed te laten verlopen en dat ze bij mij met eventuele vragen terecht kunnen. Ik ben 2 dagdelen per week aanwezig veelal op maandag en de andere dag bekijk ik per week. Ik ben te bereiken via het mobiele nummer 06-19279558

Theo de Hosson

Theo de Hosson

Voorzitter

Per 1 oktober 2020 heb ik de taak van voorzitter van de Stichting op me genomen. Ik vind het belangrijk om iets voor een ander over te hebben. Klaarstaan voor elkaar, elkaar helpen, zinvol bezig zijn is de basis van ons bestaan. In mijn persoonlijke leven sta ik ook voor deze overtuiging.

De stichting Mentorschap is een zeer zinvolle organisatie, met deskundige vrijwilligers die klaar staan voor de mensen die dat nodig hebben. De samenwerking met de rechtbank, verpleeghuizen, welzijnsorganisaties en overheden is van groot belang. Als belangrijke taak zie ik de verbetering van het relatiebeheer met deze organisaties. Waar ik onmiddellijk blij van werd is de inzet van de vrijwilligers en het teamgevoel dat bij de stichting heerst. Iedereen staat voor zijn taken. Dus ik ben trots dat ik onderdeel van de stichting mag zijn.

Bart van den Nieuwenhuizen

Bart van den Nieuwenhuizen

Penningmeester

Mijn naam is Bart van den Nieuwenhuizen. In mijn werkzame leven was ik controller en financieel adviseur bij diverse gemeenten en bij de rijksoverheid. In maart 2019 ben ik met pensioen gegaan. Die vrije tijd vul ik in met onder andere het penningmeesterschap van de Stichting Mentorschap Midden en Noord Oost Brabant. Een mooie gelegenheid om mijn expertise in te zetten zodat mensen die het nodig hebben, geholpen worden door mentoren.

Marien Nass

Marien Nass

Secretaris

Mijn naam is Marien Nass. Sinds 2021 ben ik secretaris bij Stichting Mentorschap.

Loes van Nobelen

Loes van Nobelen

Bestuurslid (vice voorzitter)

De reden dat ik mij graag vrijwillig wil inzetten voor Mentorschap is mijn betrokkenheid bij kwetsbare groepen binnen onze samenleving. Met name voor diegene die niet (meer) goed voor zichzelf kunnen opkomen en/of de eigen regie kunnen voeren.

Angelique van Geenen

Angelique van Geenen

Bestuurslid

Ik ben Angelique van Geenen, in mijn arbeidzame leven werk ik met veel plezier in de ouderenzorg. Daarnaast ben ik mantelzorger en op verschillende vlakken vrijwilliger.
Als iedereen iets aan vrijwilligerswerk zou doen zou dat de wereld een stukje mooier kleuren.

Johan Remmers

Johan Remmers

Vertrouwenspersoon mentoren

De Stichting Mentorschap richt zich primair op de meest kwetsbare mensen in onze steeds complexer wordende maatschappij. Dat schept verwachtingen maar geeft soms ook spanning, vraagt om soms grenzen op te zoeken en kun je voor lastige dilemma’s komen staan. Desondanks kunnen er zich altijd situaties voordoen waarin jij als mentor het gevoel hebt dat deze zorg en aandacht niet aansluit bij jouw dilemma en zou een vertrouwenspersoon samen met je mee kunnen kijken wat passend is, een luisterend oor kunnen bieden, vanuit vertrouwen dat je gesprek ‘binnen kamers blijft’, vanuit respect voor jou als persoon. Per mail ben ik te bereiken: jremmers@asvz.nl

José Appels

José Appels

Klachtenfunctionaris

José Appels is oud-voorzitter van onze stichting. Ze is terug van weggeweest in de rol van klachtenfunctionaris. Binnenkort stelt ze zich vanuit die rol opnieuw voor op deze pagina.

Richard van Kray

Richard van Kray

Ambassadeur

Mijn naam is Richard van Kray. Founder van en spreker bij De Klantbetekenaars. Ik wil in mijn werkende en privé leven van betekenis zijn voor de mensen om me heen. Ik heb zelf een bewogen pad achter de rug om te komen waar ik nu ben. Met veel plezier leid ik ons bedrijf en ik ben in de positie om dagelijks waarde toe te voegen aan onze relaties. Ik vind het belangrijk om naast een succesvolle carrière, vooral ook iets terug te geven aan de maatschappij.

Het is een bewuste keuze om mezelf te verbinden als ambassadeur aan de Stichting Mentorschap. Ik ken de doelgroep goed vanuit mijn eigen sociale achtergrond. Ik weet als geen ander wat een goede mentor kan toevoegen. Het is zo belangrijk. Ik voel me geroepen om binnen mijn vermogen een bijdrage te leveren aan de stichting, maar vooral iets wezenlijks te kunnen doen voor de mensen die het zo hard nodig hebben.

Klik op mijn foto om het interview wat ik onlangs gaf te bekijken.

Team van Ervaringsdeskundigen

Om jou in jouw rol als mentor te ondersteunen, kun je terecht bij onze ervaringsdeskundigen. Zij zijn zelf ook mentor en hebben met veel enthousiasme de taak op zich genomen om andere mentoren bij te staan in hun rol als vrijwillig mentor. De deskundige mentoren kunnen je bijstaan bij vragen of situaties binnen hun eigen expertise. Met hen kun je ongedwongen jouw verhaal delen en leren van elkaar.

Dit team van deskundigen groeit nog steeds. Lijkt het jou ook boeiend om aan te sluiten en jouw expertise te delen met collega-mentoren? Neem dan gerust contact op met Susan van Herpen (coördinator) via susan@mentorschapmnobrabant.nl of 06 – 18724093.

Ton van Summeren

Ton van Summeren

Deskundig vrijwilliger Arbeidsdeskundige

Ik ben arbeidsdeskundige en specialist op het gebied van HRM, inkomensverzekeringen in alle soorten; letselschade. Op die terreinen ben ik ook gecertificeerd gerechtelijk deskundige. Wellicht kan ik collega’s van dienst zijn met advies.

Wim Hoeben

Wim Hoeben

Deskundig Vrijwilliger Omgaan met Talent

Wim was erg enthousiast om deze deskundige rol op zich te nemen. Hij vindt het een uitdaging om kennis en ervaringen (bij anderen) te ontdekken. Wil jij eens sparren met Wim? Hij is te bereiken via mail:
w.hoeben@mentorschapmnobrabant.nl

Merel Winters

Merel Winters

Deskundig Vrijwilliger Persoonlijkheidsstoornissen

Merle Winter is ook vrijwillig mentor bij stichting Mentorschap. Ze kan je alles vertellen over persoonlijkheidsstoornissen. Ze studeert psychologie aan de UVT. Zou jij eens met haar willen praten om jouw kennis te vergroten of antwoord te krijgen op lastige vragen? Merel is er voor je. Ze is te bereiken via mail:
m.winters@mentorschapmnobrabant.nl

Marielle Peters

Marielle Peters

Deskundig vrijwilliger Geriatrie

Ik ben als fysiotherapeut gespecialiseerd in geriatrie. Heb daardoor ook kennis over diverse aandoeningen.

Maud de Beer

Maud de Beer

Deskundig vrijwilliger dementie & ouderdomsproblematiek

Mijn aandachtsveld is mensen met dementie (en ouderdomsproblematiek). Collega’s die verder willen praten over deze onderwerpen zijn van harte welkom voor een goed gesprek.

Theo Egging

Theo Egging

Deskundig vrijwilliger Organisaties

Mogelijk dat ik kan bijdragen als het gaat om organisatieproblemen met instellingen als Amarant, bewindvoerders etc. Welke ruimte is er en wat mag je wel niet verwachten van elkaar etc.. Kennis van de wetgeving en WMCZ etc. Daarnaast 12 jaar ervaring als mentor met personen met autisme en verstoorde familieverhoudingen.

Nancy Smit

Nancy Smit

Deskundig vrijwiliger Buddy / Sparringspartner

Mentorschap kent veel facetten. Veel vragen of situaties kunnen voorbij komen. Nancy is er om met jou het gesprek aan te gaan over alles wat met het mentorschap te maken heeft. Wil je gewoon eens even een goed gesprek met een collega-mentor? Mail haar gerust:
m.smit@mentorschapmnobrabant.nl

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant