Samen maken we het verschil!

Om onze vrijwilligers bij te staan in hun rol als mentor willen wij er zijn voor hen. Op allerlei manieren. Onze coördinatoren staan altijd voor hen klaar en ook zorgen wij voor scholing en deskundigheidsbevordering. Op deze pagina treft u informatie aan over de basiscursus, de themabijeenkomsten en de Dag van de Mentor. U kunt zich helemaal onderaan de pagina opgeven voor een van deze bijeenkomsten.Natuurlijk mag u ons ook altijd bellen of mail via info@mentorschapmnobrabant.nl of 0486 22 89 02.

Basiscursus Mentoren

Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant organiseert 4 keer per jaar de Basiscursus Mentorschap. Een deel van deze basiscursus zal via een E-learning te volgen zijn.

Deze gratis cursus is bedoeld voor de nieuwe mentoren en heeft een verplicht karakter. Hiernaast treft u de data voor de startopties.

Bent of wordt u mentor bij Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant? Meld u zich dan aan via onderstaand formulier.

 • 10 januari ’23
  Basiscursus mentorschap
 • 13.30uur-15.30uur
 • Kantoor Schaijk
 • 28 maart ’23
  Basiscursus mentorschap
 • 13.30uur-15.30uur
 • Kantoor Schaijk
 • 20 juni ’23 Basiscursus mentorschap
 • 13.30uur-15.30uur
 • Kantoor Schaijk
 • 17 oktober ’23 Basiscursus mentorschap
 • 13.30uur-15.30uur
 • Kantoor Schaijk

Themabijeenkomsten

Hoe moet je omgaan met wensen van naasten die vanuit goede zorg en professioneel inzicht niet in het belang van een client zijn?
Mag je als zorgprofessional afwijken van de protocollen en standaarden als het in het belang van de client is?

Elk jaar organiseert Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant een aantal Themabijeenkomsten voor onze (potentiële) mentoren. Interessante en leerzame onderwerpen en vragen passeren dan de revue. De data voor de bijeenkomsten zijn inmiddels bekend en u kunt zich al opgeven.

Wilt u dat? Gebruik dan het onderstaande reactieformulier.

Gewoon mailen of bellen mag natuurlijk ook naar info@mentorschapmnobrabant.nl of 0486 22 89 02

 • Juridisch kaders/ Ethiek
 • 8 Maart 2023
 • 13.30 uur-16.00 uur
 • Nader bekend, regio Den Bosch
 • Juridisch Kaders/Ethiek
  Verdieping
 • 16 Maart 2023
 • 18.30uur- 21.00uur
 • Nader Bekend, regio Tilburg
 • Juridisch kaders/ Ethiek
 • 4 oktober 2023
  (onder voorbehoud)
 • 13.30uur-16.00uur
 • Nader bekend, regio Tilburg
 • Juridisch Kaders/Ethiek
  Verdieping
 • 12 oktober 2023
  (onder voorbehoud)
 • 18.30uur-21.00uur
 • Nader bekend, regio Den Bosch
 • Autisme, algemene scholing
 • Geannuleerd!
 • 13.30 uur-16.00 uur
 • Nader bekend, regio Den Bosch

‘Juridisch kader/ethiek’
Kees Blankman zal deze bijeenkomst geven.

De heer Blankman is meester in de rechten.
De heer Blankman is gepromoveerd op een proefschrift over curatele en was betrokken bij evaluaties van het beschermingsbewind en het mentorschap. Hij heeft onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over (voornamelijk) rechtsvragen met betrekking tot bescherming, vertegenwoordiging en behandeling van wilsonbekwame personen.

Als bijzonder hoogleraar richt Blankman zich op het bevorderen van de eigen regie van ouderen en meerderjarigen met beperkingen in het recht. Ook zet hij zich in voor het bewaken van de rechten van degenen die hun eigen belangen niet goed kunnen behartigen, door wilsonbekwaamheid of een andere oorzaak.

‘Omgaan met autisme’
‘Mensen met autisme hebben vaak een andere manier van waarnemen en geven een andere betekenis aan gebeurtenissen. Daardoor kunnen zij ‘anders’ reageren op hun omgeving. Dit wordt soms als vreemd, onverwacht of ongepast ervaren. In het contact kan dit leiden tot onbegrip, met uiteindelijk discussies of conflicten tot gevolg. Met de workshop “omgaan met autisme” kunnen we het inzicht van collega’s vergroten en handvatten bieden voor de omgang in de praktijk.

‘Psychiatrische kwetsbaarheden’
Een themabijeenkomst die voornamelijk bestaat uit een klein deel theorie, waarbij we ingaan op wat een psychiatrische kwetsbaarheid is en geven voorbeelden van een aantal diagnoses. Daarna vertelt de vrijwilliger een eigen ervaringsverhaal, waar het juist draait om hoe het is om met een dergelijke kwetsbaarheid te leven.
Er is altijd ruimte voor vragen.

Dag van de Mentor

Save the date

De maand oktober is jaarlijks de maand van de mentor. Landelijk pakken we dan uit met een radiocampagne, podcast, poster etc. om onze stichting weer goed in beeld te brengen. Als lokale stichting vieren wij in die maand, de Dag van de Mentor. In 2023 zal dit zijn op vrijdag 27 oktober 2023. Naast dat we een leerzaam thema inzetten is dit vooral ook een dag waarop wij de mentoren in het zonnetje zetten. Natuurlijk informeren wij alle mentoren tegen die tijd verder. Aangeven dat je er dit jaar graag (weer) bij bent mag natuurlijk altijd. Vul daarvoor het antwoordformulier onderaan deze pagina in.

Inschrijven dag van de mentor

Inschrijven Basiscursus

Inschrijven Themabijeenkomsten

Voor welke themabijeenkomst(en) wilt u zich inschrijven?

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant