Samen maken we het verschil!

Om onze vrijwilligers bij te staan in hun rol als mentor willen wij er zijn voor hen. Op allerlei manieren. Onze coördinatoren staan altijd voor hen klaar en ook zorgen wij voor scholing en deskundigheidsbevordering. Op deze pagina treft u informatie aan over de basiscursus en de mentorschap cafés. U kunt zich helemaal onderaan de pagina opgeven voor een van deze bijeenkomsten. Natuurlijk mag u ons ook altijd bellen of mail via info@mentorschapmnobrabant.nl of 0486 22 8902.

Basiscursus

Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant organiseert meerdere keren per jaar de Basiscursus Mentorschap. Een deel van deze basiscursus zal via een E-learning te volgen zijn.

Deze gratis cursus is bedoeld voor de nieuwe mentoren en heeft een verplicht karakter.

Bent of wordt u mentor bij Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant? U krijgt automatisch een mail om u aan te melden voor de e-learning en een uitnodiging voor de fysieke bijeenkomst.

Mentorschap Cafés

Hoe moet je omgaan met wensen van naasten die vanuit goede zorg en professioneel inzicht niet in het belang van een client zijn?
Mag je als zorgprofessional afwijken van de protocollen en standaarden als het in het belang van de client is?

Elk jaar organiseert Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant een aantal mentorschap cafés  voor onze (potentiële) mentoren. Interessante en leerzame onderwerpen en vragen passeren dan de revue. De data en onderwerpen voor de bijeenkomsten zijn inmiddels bekend en u kunt zich al opgeven.

Wilt u dat? Gebruik dan het onderstaande reactie formulier.

Gewoon mailen of bellen mag natuurlijk ook naar info@mentorschapmnobrabant.nl of 0486 22 89 02

Inschrijven mentorschap cafés

Voor welke mentorschap café wilt u zich inschrijven?

‘Juridisch kader’
Kees Blankman zal deze workshop  geven.

De heer Blankman is meester in de rechten.
De heer Blankman is gepromoveerd op een proefschrift over curatele en was betrokken bij
evaluaties van het beschermingsbewind en het mentorschap. Hij heeft onderzoek gedaan naar en
gepubliceerd over (voornamelijk) rechtsvragen met betrekking tot bescherming, vertegenwoordiging en behandeling van wilsonbekwame personen.
Als bijzonder hoogleraar richt Blankman zich op het bevorderen van de eigen regie van ouderen en meerderjarigen
met beperkingen in het recht. Ook zet hij zich in voor het bewaken van de rechten van degenen die hun
eigen belangen niet goed kunnen behartigen, door wilsonbekwaamheid of een andere oorzaak.

‘Dossier’
Coördinator Hester van den Berg zal deze workshop geven.
Het Dossier is het online registratieprogramma van stichting mentorschap Midden en Noordoost Brabant
(aangesloten bij Mentorschap Nederland). Het programma stelt jou in staat om alles wat
je doet als mentor overzichtelijk en veilig op te slaan.
Tijdens deze bijeenkomst zal Hester uitleg geven over het Dossier en het belang van het werken in het dossier duidelijk maken.

‘Gesprekstechnieken’
Iedere vraag, ieder mens is uniek.
Er zijn talloze, goed onderzochte gespreksmethoden die een grote bijdrage kunnen leveren in je dagelijks werk met cliënten.
Niet door te vertellen wat anderen zouden moeten doen.
Of door mensen te overtuigen wat het belang is van ander gedrag.
Maar door goed te luisteren, je bewust te zijn van je eigen invloed in het contact met anderen en
vragen te stellen die anderen helpen een stap verder te komen.
Tijdens deze interactieve workshop staan we stil bij een aantal
gesprekstechnieken die veel worden ingezet in zorg- en dienstverlening.

‘Ethiek/moreel beraad’
Onze mentor Hennie Meijs heeft de opleiding trainer moreel beraad afgerond en zal deze workshop geven.
In deze workshop bespreek je ethische onderwerpen met een ervaren begeleider.
Je onderzoeken in het gesprek wat je aannames en overtuigingen zijn.
Door samen na te denken, waarbij de methode je als het ware ‘dwingt’ om in de schoenen van een ander te gaan staan,
kom je verder in je eigen denken.

‘Wet en regelgeving’
Een Commercieel mentor/bewindvoerder en curator zal deze workshop geven.
Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op de verschillende wetten en regelgeving van onze cliënten. 
Denk hierbij aan uitleg over; WLZ, PGB, WMO, MPT, VPT….
Wat is je rol en positie als mentor hierin.
Roepen deze termen nu veel vragen bij je op? kom dan zeker naar de workshop.

‘Overlijden/testament’
Een notaris gespecialiseerd in wettelijk vertegenwoordiging en (levens)testament zal deze workshop geven.
Wat is er voor je client belangrijk om vast te leggen tijdens het leven en wat te doen als mentor voor en na het overlijden.

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant