Samen maken we hét verschil !

Samen maken we het verschil! 

Stichting Mentorschap zet zich dagelijks in voor kwetsbare mensen vanaf 18 jaar. Het gaat om mensen die het moeilijk vinden de regie over hun eigen leven te voeren als het gaat om zorg & welzijn. Zij kunnen door een lichamelijke of verstandelijke beperking lastig(er) beslissingen nemen over behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

Onze mentoren helpen en ondersteunen hen. Mentoren gaan mee naar de huisarts of specialist, voeren gesprekken met de zorgsinstellingen, en kijken mee in het zorgplan. Ook helpen zij bij het nemen van beslissingen voor onze cliënten zodat zij beschermd worden. Een verantwoordelijke vrijwilligersbaan dus met veel IMPACT! Stichting Mentorschap is voortdurend op zoek naar nieuwe mentoren die de steeds groter wordende groep cliënten kunnen helpen in het dagelijkse leven.

Doneer of wordt vriend

Als stichting zijn we afhankelijk van een eigen bijdrage van de cliënt en van giften van mensen en bedrijven die ons een warm hart toedragen. Van dat geld leiden wij onze mentoren op, zorgen wij dat ze bijgestaan worden in hun mentortaak en zorgen we ervoor dat mentorschap voor iedereen die dat nodig heeft bereikbaar is. Wilt u ons helpen om nóg meer kwetsbare mensen te ondersteunen in hun dagelijkse leven? Als u ons werk ook belangrijk vindt, kunt u ons ondersteunen met een eenmalige donatie. Ook kunt u Vrienden worden van Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant.

Scan dan de QR code of klik op het logo van Geef.nl en help ons verder op ons maatschappelijke pad!

Hartelijk Dank!

Scan de QR code voor uw bijdrage of klik op het logo van Geef.nl

Via Geef.nl kunt u aan Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant uw donatie doen of vrienden worden van de stichting.

ANBI Keurmerk

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant draagt het ANBI keurmerk. Dat betekent dat we een voor Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Wat betekent dat onze stichting en alle medewerkers zich inzetten voor het algemeen belang. Ons werk en onze resultaten zijn goed voor iedereen. Uw giften zijn aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant