Mentor nodig?

Wij kunnen een vrijwilliger voor u inzetten als mentor.

Mentor worden?

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mentoren voor onze cliënten.

Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant

Stichting Mentorschap bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

Op deze website vindt u informatie over het mentorschap en de rechten en plichten van de mentor. Verder vindt u informatie voor de vrijwilliger die mentor wil worden en voor de hulpverlener die een mentor wil aanvragen. Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap.

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant