Mentor worden?

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mentoren voor onze cliënten.

Mentor nodig?

Wij kunnen een vrijwilliger voor u inzetten als mentor.

Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant

Stichting Mentorschap bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

Op deze website vindt u informatie over het mentorschap en de rechten en plichten van de mentor. Verder vindt u informatie voor de vrijwilliger die mentor wil worden en voor de hulpverlener die een mentor wil aanvragen. Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap.

Enquête: DOET U MEE?

Onze cliënten zijn mensen die zeker nu tijdens het coronavirus alleen zijn. Alleen via digitale wegen kunnen onze mentoren hen nu bijstaan. Dat is allesbehalve fijn. Het benadrukt nóg meer hoe belangrijk goed mentorschap is. Daarom gaan we door met de dingen die we elke dag doen! Dat doen we met passie en met veel inzet. Mogen we een ieder vragen een steentje bij te dragen?

U zou ons van harte helpen als u onze enquête invult. Wij kunnen dan in deze tijd dat het corona hoogtij viert onze dienstverlening nóg beter vormgeven. Dat is belangrijk voor nu maar ook zeker voor in de toekomst als het land weer coronavrij is.

Maakt ook u nu het verschil?

Hartelijk dank!

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant