Mentor worden?

We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mentoren voor onze cliënten.

Mentor nodig?

Wij kunnen een vrijwilliger voor u inzetten als mentor.

Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant

Stichting Mentorschap bemiddelt bij het vinden en inzetten van een mentor bij meerderjarigen die door een geestelijke en/of lichamelijke beperking geen besluiten kunnen nemen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding.

Op deze website vindt u informatie over het mentorschap en de rechten en plichten van de mentor. Verder vindt u informatie voor de vrijwilliger die mentor wil worden en voor de hulpverlener die een mentor wil aanvragen. Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant werft, selecteert en schoolt vrijwilligers voor het mentorschap.

Binnen Mentorschap Midden en Noordoost Brabant hanteren we de richtlijnen en adviezen van het RIVM als basis voor ons handelen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening en zorg voor onze cliënten doorgaat op een zo veilig mogelijke manier. Dat betekent dat de medewerkers en mentoren die geen klachten hebben gewoon werken. Wel zorgen we ervoor dat contact met cliënten, zorginstellingen, familie en andere betrokkenen zoveel mogelijk via telefoon, email of beeldbellen verloopt.

© Copyright - Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant