Samenwerken & krachten bundelen

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant is continu in gesprek met professionele partners om het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap’ nog meer kracht bij te zetten. Afgelopen week was het de beurt aan de mantelzorgmakelaars uit de regio. Samen hebben wij het gesprek gevoerd over hoe we onze krachten kunnen bundelen en over professionele samenwerking. 

Mantelzorgmakelaars zijn er voor mantelzorgers om te ondersteunen bij allerlei regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën. Ook ondersteunen zij bij zaken die gaan over de combinatie van jouw baan en gelijkertijd de zorg voor je ouders of een andere hulpbehoevende. Want hoe houd je in dat geval het hoofd boven water? 

Mantelzorgermakelaars komen tijdens hun werkzaamheden vaak dezelfde vraagstukken en professionele partijen tegen. Kennismaken met elkaar was alleen daarom al uiterst zinvol. Vanuit de gesprekken hebben we mooie ideeën ontwikkeld om de krachten te bundelen en in de toekomst concreet samen te werken. Die initiatieven gaan we de komende tijd omzetten naar zinvolle projecten en activiteiten. Eén ervan is het opzetten van een informatiecarrousel in de regio zodat inwoners, vrijwilligers en zorgprofessionals nog gemakkelijker kennis met de mantelzorgmakelaars en Stichting Mentorschap kunnen maken. 

Ben jij 

  • Mantelzorgmakelaar? 
  • Cliëntondersteuner?  
  • Zorgprofessional?
  • Én wil je kennismaken, samenwerken of deelnemen aan onze activiteiten?

Óf

  • Ben jij een vrijwilliger en wil je werk doen met impact?

Mail ons dan even zodat we je kunnen informeren over onze aanpak en onze activiteiten in de regio. Ons mailadres is: projectgroep@mentorschap-mnobrabant.nl

Stageplaats met impact!

Nieuwsbrief mei 2020


Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen? Meldt u dan via de link onderaan de nieuwsbrief aan. Zo blijft u altijd op de hoogte. Kent u iemand met mogelijke interesse in mentorschap? Stuur deze nieuwsbrief dan door.
Nieuw bestuur 
Onze stichting heeft een geheel nieuw bestuur. Misschien heb je al kennis gemaakt met sommige bestuursleden. 
Zij stellen zich voor op de website van Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant die overigens geheel vernieuwd is en een mooie, professionele uitstraling heeft. 
Via deze link kunt u de website bezoeken. http://www.mentorschap-mnobrabant.nl  
  
Project Samen zorgen voor goed mentorschap.
Sinds 1 december 2019 zijn wij gestart met het project “Samen zorgen voor goed Mentorschap”. Het is een belangrijk project waar ook het ministerie van VWS belang aan hecht. Volgens onderzoek zullen er namelijk in 2023 landelijk 100.000 mentoren nodig zijn om de belangen te behartigen van mensen die niet goed in staat zijn hun eigen beslissingen te nemen over behandeling, verpleging verzorging en begeleiding. Dat is een enorm aantal. Kortom, er is meer vraag naar mentoren en dus reden, of beter gezegd noodzaak, om aandacht te hebben voor:
1. De bekendheid rond mentorschap en met name voor het vrijwillig mentorschap.
2. Werving van mentoren.
3. Samenwerking met professionele partners, (zorg)instellingen en gemeenten in de regio.
Deze noodzakelijke aandachtspunten zijn daarom vertaald naar de drie doelen van het project “Samen zorgen voor goed Mentorschap”. Voor dit project is Mireille Peemen aangetrokken als projectleider. Zij buigt zich de komende drie jaar over de aanpak, naamsbekendheid, het netwerk en de samenwerking met professionele partijen, in het bijzonder binnen het sociale domein. 
Als u hierover meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Mireille. projectgroep@mentorschap-mnobrabant.nl of via telefoonnummer 06-50846336. 

Audit
Op 12 mei 2020 hebben we de jaarlijkse audit gehad. Deze is goed verlopen. Er zijn altijd wel aandachtspunten en deze willen we ook graag met jullie delen.
1: Het digitale dossier.
Er wordt geconstateerd dat het gebruik van het digitale dossier langzaam stijgt.  Het doel van het digitale dossier is dat er vast gelegd wordt wat je doet voor je cliënt. Jij weet wat je gedaan hebt maar stel dat je om een of andere reden stopt als mentor dan is het fijn als de opvolgend mentor terug kan lezen welke acties er zijn ondernomen. Deze kan dan verder gaan waar de andere mentor is gebleven.
2. Jaargesprekken met mentoren.
 Deze gaan wij weer plannen alleen gezien de corona hebben we een achterstand want er stonden er al een aantal gepland. Deze worden zodra het weer mag en kan opnieuw gepland. 
3. De jaarlijkse rapportage voor de rechtbank.
Tijdens het jaargesprek met de mentor is de jaarlijkse rapportage onderwerp van gesprek. Het is de bedoeling dat de mentoren het jaarverslag voor de rechtbank maken, dit bespreken tijdens het jaargesprek, vervolgens stuurt de coördinator deze door naar de rechtbank.
  
Dag van de mentor
Op 29 oktober 2020 zal de jaarlijkse dag van de mentor weer gehouden worden.
Wij zouden het erg leuk vinden als jullie hier in grote getalen naar toe komen. Vorig jaar was het een erg leuke middag en avond. 
Voor wie ideeën heeft of het mee wil organiseren laat het weten aan ons. 
Sandra en Hester.
  
Huidige corona situatie
Door de corona perikelen mogen we geen bezoeken aan cliënten afleggen. Dit houdt in dat we geen kennismakingsgesprekken met nieuwe cliënten kunnen plannen en er ook geen nieuwe matches komen.
De aanvragen die nog bij de rechtbank liepen worden schriftelijk afgehandeld en als het mogelijk is wordt er telefonisch contact met de cliënt gevoerd of dat hij /zij akkoord is met het mentorschap. De aanvragen waar dit niet mogelijk bij is en de rechter meer duidelijkheid wil hebben moeten nog even geduld hebben tot we weer naar de rechtbank mogen voor rechtszittingen. 
Nu we geen fysieke contacten kunnen hebben zijn we bezig om de papieren dossiers te digitaliseren. En wat nog niet in Het Dossier staat wat betreft documenten deze worden dan meteen toegevoegd. Binnenkort is er dus geen papieren dossier meer. 

Vanaf 25 mei zijn er verschillende versoepelingen in gang gezet rondom de richtlijnen m.b.t. het coronavirus. 
Vanuit onze Stichting MNO Brabant hanteren wij nog steeds de richtlijnen zoals aangegeven bij het RIVM. Als je jouw cliënt weer wilt gaan bezoeken overleg altijd even met de cliënt zelf en met de eventuele zorgverleners. Bij elke instelling zijn de bezoekregelingen anders opgepakt. Houd jezelf aan deze regels.
Via onderstaande links kunnen jullie alle actuele informatie vinden met betrekking tot het coronavirus. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 ZORG GOED VOOR JEZELF EN STAY SAFE! 

Nieuwe kantoor
Vanaf 1 maart 2020 zijn we gevestigd in onze nieuwe kantoor waar volop ruimte is. We zijn hier erg blij mee en we hopen jullie hier snel een keer te zien.

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
A: Lorskensstraat 1d, 5374 BC Schaijk
T: 0486-228902
E: info@mentorschapmnobrabant.nl

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 


Copyright (C) 2020 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.


  

Jij bent van onschatbare waarde! Help je ons mee?

Ben jij of ken jij de mentor die wij zoeken?

Onze mentoren zijn onmisbaar voor onze cliënten. Zeker in deze bijzondere tijd. Cliënten hebben de steun harder nodig dan ooit tevoren. We zijn onze mentoren enorm dankbaar!

Ondanks alle maatregelen en beperkingen zijn wij dagelijks met passie en wilskracht onze stichting ook voor de toekomst vorm aan het geven. Mentorschap Midden en Noordoost Brabant staat namelijk voor een flinke opdracht. In 2023 verwachten we landelijk zo’n 100.00 nieuwe mentoren nodig te hebben. Mentoren die zich met hart en ziel inzetten voor kwetsbare mensen in onze maatschappij.

Om aan deze enorme vraag te voldoen zijn we gestart met het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap”. Met dit project beogen we een drietal doelen te halen:

  1. Meer naamsbekendheid van de stichting
  2. Meer werving van mentoren
  3. Meer samenwerking met professionele partners en gemeenten in de regio

Voor zowel de naamsbekendheid en de werving van nieuwe mentoren zouden we ook dolgraag een beroep doen op ieders individuele netwerk. Als we namelijk de krachten bundelen kunnen we sneller tot meer samenwerking komen met nieuwe mentoren. Bovendien kunnen kwetsbare mensen ons gemakkelijker vinden en een beroep doen op onze dienstverlening. 

Ludieke actie

Om nieuwe mentoren te bereiken hebben we een ludieke actie bedacht. Op ons kantoor in Schaijk liggen vanaf 25 mei 2020 ansichtkaarten klaar die je gratis mee kunt nemen. Ook kunnen we vanaf vandaag een pakketje kaarten naar jouw huisadres sturen als je dat prettiger vindt. De kaarten kun je vervolgens opsturen naar of weggeven aan familie, vrienden en bekenden. Ook mag je deze kaarten verspreiden bij bijvoorbeeld de supermarkt, apotheek of huisarts. We hebben er genoeg, dus schroom niet om nieuwe setjes aan te vragen. 

Lijkt het je wat om ons op deze manier te helpen?

Reageer dan alsjeblieft via mireille@mentorschap-mnobrabant.nl. Onze projectleider Mireille Peemen zal de pakketjes dan persoonlijk naar je toesturen. Of we leggen een pakketje speciaal voor jou klaar op ons kantoor in Schaijk aan de Lorskensstraat 1D. 

Super als je ons bij deze actie wilt helpen!

Infographic

Bericht Coronavirus

Nieuwe mentoren

Deze mentoren hebben de basiscursus goed afgesloten en hun certificaat dik verdiend. Weer een enthousiaste nieuwe groep mentoren.