Bent u onze nieuwe voorzitter?

 Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant is een Stichting die als doel heeft: het werven en selecteren van vrijwillige mentoren voor wilsonbekwame meerderjarige personen c.q. cliënten van instellingen voor zorg- en dienstverlening. De Stichting biedt ondersteuning aan deze vrijwilligers middels deskundigheidsbevordering en coaching bij hun werkzaamheden. De Stichting gaat contacten aan met o.a. de rechtbank, instellingen die werkzaam zijn in de zorg en dienstverlening en cliëntenorganisaties in de regio die voor het realiseren van het doel van belang zijn en geeft voorlichting over Mentorschap. 

De organisatie kenmerkt zich als vrijwilligersorganisatie, die staat voor een professionele en kwalitatieve uitvoering van het mentorschap. Om haar doel te realiseren heeft de organisatie een onbezoldigd bestuur, dat het beleid ontwikkelt en bepaalt, enkele bezoldigde medewerkers in de functie van coördinator, om te zorgen voor de uitvoering en het steunen van het bestuur bij de bestuurstaken en een administratief medewerker die zorg draagt voor een goede afwikkeling van de administratieve processen. 

De Stichting zoekt op korte termijn een 

Voorzitter 

Wat houdt de functie in: 

 • Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
 • Volgt sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen 
 • Ziet toe op het in gang zetten, stimuleren en begeleiden van vernieuwingsprocessen. 
 • Is verantwoordelijk voor een goede coördinatie bij realisatie van de doelstellingen. 
 • Zit de vergaderingen voor 
 • Treedt op als bindende factor, onderhoudt contacten met bestuursleden en coördinatoren en zorgt voor jaarlijkse evaluatie binnen het bestuur en met de coördinatoren. 
 • Ziet toe dat er aandacht is voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk van relaties met personen en organisaties. 
 • Vertegenwoordigt bij officiële gelegenheden de organisatie. 

Wat vragen wij: 

 • Een relevant actueel netwerk in (een deel van) het werkgebied 
 • Voldoende energie en beschikbaarheid i.v.m. nodige tijdsbesteding 
 • Kennis van en/of affiniteit met de zorg of maatschappelijke dienstverlening is een pré. 
 • Probleemoplossend vermogen 
 • Besluitvaardig 
 • In teamverband kunnen werken maar ook kunnen delegeren 
 • Affiniteit met besturen van een maatschappelijke organisatie van vrijwilligers, met slechts enkele medewerkers in loondienst. 
 • In staat zijn te relativeren 
 • Integer en transparant omgaan m.b.t. (neven)activiteiten, waardoor belangen van de persoon niet op gespannen voet staan met die van de cliënten. 

Procedure: Reageer met een motivatiebrief en CV naar Mentorschap Midden en Noordoost Brabant t.a.v. Bart van den Nieuwenhuizen bartvdn56@icloud.com of naar Angelique van Geenen angelique.vangeenen@brabantzorg.eu 

Zij zullen dan op korte termijn contact met u opnemen.