Mentor Henk aan het woord

“Mijn cliënt heeft veel vertrouwen in mij en ervaart veel morele en emotionele steun”.  

Sinds 3 jaar ben ik mentor van een 29-jarige man die beschermd woont en werkt op de Cello locatie De Binckhorst in Rosmalen. Eens per maand ga ik met cliënt op stap buiten de locatie en tussen door bezoek en bel ik hem om op de hoogte blijven en voor hem aanspreekbaar te zijn als dat nodig is.

Het heeft even geduurd om een goede en vertrouwelijke relatie met client en groepsleiding op te bouwen. Omdat cliënt een psychische en emotionele beperking heeft, waardoor hij niet in staat is zelfstandig verantwoorde beslissingen te nemen, neem ik deze samen met hem. Dat kan gaan over zorg, welzijn en wonen, gezondheid en aanschaffingen die nodig zijn en waarvoor geld nodig is. Dit laatste gaat in overleg met de bewindvoerder en persoonlijke begeleider van cliënt. Cliënt heeft veel vertrouwen in mij en ervaart veel morele en emotionele steun. Vooral als er zich op de groepswoning of zijn werk problemen of incidenten voordoen.  

Henk Verschuur, Heesch.

Nieuwsbrief mei 2020


Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Heeft u deze nieuwsbrief niet rechtstreeks ontvangen? Meldt u dan via de link onderaan de nieuwsbrief aan. Zo blijft u altijd op de hoogte. Kent u iemand met mogelijke interesse in mentorschap? Stuur deze nieuwsbrief dan door.
Nieuw bestuur 
Onze stichting heeft een geheel nieuw bestuur. Misschien heb je al kennis gemaakt met sommige bestuursleden. 
Zij stellen zich voor op de website van Stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant die overigens geheel vernieuwd is en een mooie, professionele uitstraling heeft. 
Via deze link kunt u de website bezoeken. http://www.mentorschap-mnobrabant.nl  
  
Project Samen zorgen voor goed mentorschap.
Sinds 1 december 2019 zijn wij gestart met het project “Samen zorgen voor goed Mentorschap”. Het is een belangrijk project waar ook het ministerie van VWS belang aan hecht. Volgens onderzoek zullen er namelijk in 2023 landelijk 100.000 mentoren nodig zijn om de belangen te behartigen van mensen die niet goed in staat zijn hun eigen beslissingen te nemen over behandeling, verpleging verzorging en begeleiding. Dat is een enorm aantal. Kortom, er is meer vraag naar mentoren en dus reden, of beter gezegd noodzaak, om aandacht te hebben voor:
1. De bekendheid rond mentorschap en met name voor het vrijwillig mentorschap.
2. Werving van mentoren.
3. Samenwerking met professionele partners, (zorg)instellingen en gemeenten in de regio.
Deze noodzakelijke aandachtspunten zijn daarom vertaald naar de drie doelen van het project “Samen zorgen voor goed Mentorschap”. Voor dit project is Mireille Peemen aangetrokken als projectleider. Zij buigt zich de komende drie jaar over de aanpak, naamsbekendheid, het netwerk en de samenwerking met professionele partijen, in het bijzonder binnen het sociale domein. 
Als u hierover meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Mireille. projectgroep@mentorschap-mnobrabant.nl of via telefoonnummer 06-50846336. 

Audit
Op 12 mei 2020 hebben we de jaarlijkse audit gehad. Deze is goed verlopen. Er zijn altijd wel aandachtspunten en deze willen we ook graag met jullie delen.
1: Het digitale dossier.
Er wordt geconstateerd dat het gebruik van het digitale dossier langzaam stijgt.  Het doel van het digitale dossier is dat er vast gelegd wordt wat je doet voor je cliënt. Jij weet wat je gedaan hebt maar stel dat je om een of andere reden stopt als mentor dan is het fijn als de opvolgend mentor terug kan lezen welke acties er zijn ondernomen. Deze kan dan verder gaan waar de andere mentor is gebleven.
2. Jaargesprekken met mentoren.
 Deze gaan wij weer plannen alleen gezien de corona hebben we een achterstand want er stonden er al een aantal gepland. Deze worden zodra het weer mag en kan opnieuw gepland. 
3. De jaarlijkse rapportage voor de rechtbank.
Tijdens het jaargesprek met de mentor is de jaarlijkse rapportage onderwerp van gesprek. Het is de bedoeling dat de mentoren het jaarverslag voor de rechtbank maken, dit bespreken tijdens het jaargesprek, vervolgens stuurt de coördinator deze door naar de rechtbank.
  
Dag van de mentor
Op 29 oktober 2020 zal de jaarlijkse dag van de mentor weer gehouden worden.
Wij zouden het erg leuk vinden als jullie hier in grote getalen naar toe komen. Vorig jaar was het een erg leuke middag en avond. 
Voor wie ideeën heeft of het mee wil organiseren laat het weten aan ons. 
Sandra en Hester.
  
Huidige corona situatie
Door de corona perikelen mogen we geen bezoeken aan cliënten afleggen. Dit houdt in dat we geen kennismakingsgesprekken met nieuwe cliënten kunnen plannen en er ook geen nieuwe matches komen.
De aanvragen die nog bij de rechtbank liepen worden schriftelijk afgehandeld en als het mogelijk is wordt er telefonisch contact met de cliënt gevoerd of dat hij /zij akkoord is met het mentorschap. De aanvragen waar dit niet mogelijk bij is en de rechter meer duidelijkheid wil hebben moeten nog even geduld hebben tot we weer naar de rechtbank mogen voor rechtszittingen. 
Nu we geen fysieke contacten kunnen hebben zijn we bezig om de papieren dossiers te digitaliseren. En wat nog niet in Het Dossier staat wat betreft documenten deze worden dan meteen toegevoegd. Binnenkort is er dus geen papieren dossier meer. 

Vanaf 25 mei zijn er verschillende versoepelingen in gang gezet rondom de richtlijnen m.b.t. het coronavirus. 
Vanuit onze Stichting MNO Brabant hanteren wij nog steeds de richtlijnen zoals aangegeven bij het RIVM. Als je jouw cliënt weer wilt gaan bezoeken overleg altijd even met de cliënt zelf en met de eventuele zorgverleners. Bij elke instelling zijn de bezoekregelingen anders opgepakt. Houd jezelf aan deze regels.
Via onderstaande links kunnen jullie alle actuele informatie vinden met betrekking tot het coronavirus. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 ZORG GOED VOOR JEZELF EN STAY SAFE! 

Nieuwe kantoor
Vanaf 1 maart 2020 zijn we gevestigd in onze nieuwe kantoor waar volop ruimte is. We zijn hier erg blij mee en we hopen jullie hier snel een keer te zien.

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
A: Lorskensstraat 1d, 5374 BC Schaijk
T: 0486-228902
E: info@mentorschapmnobrabant.nl

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 


Copyright (C) 2020 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.


  

Jij bent van onschatbare waarde! Help je ons mee?

Ben jij of ken jij de mentor die wij zoeken?

Onze mentoren zijn onmisbaar voor onze cliënten. Zeker in deze bijzondere tijd. Cliënten hebben de steun harder nodig dan ooit tevoren. We zijn onze mentoren enorm dankbaar!

Ondanks alle maatregelen en beperkingen zijn wij dagelijks met passie en wilskracht onze stichting ook voor de toekomst vorm aan het geven. Mentorschap Midden en Noordoost Brabant staat namelijk voor een flinke opdracht. In 2023 verwachten we landelijk zo’n 100.00 nieuwe mentoren nodig te hebben. Mentoren die zich met hart en ziel inzetten voor kwetsbare mensen in onze maatschappij.

Om aan deze enorme vraag te voldoen zijn we gestart met het project ‘Samen zorgen voor goed mentorschap”. Met dit project beogen we een drietal doelen te halen:

  1. Meer naamsbekendheid van de stichting
  2. Meer werving van mentoren
  3. Meer samenwerking met professionele partners en gemeenten in de regio

Voor zowel de naamsbekendheid en de werving van nieuwe mentoren zouden we ook dolgraag een beroep doen op ieders individuele netwerk. Als we namelijk de krachten bundelen kunnen we sneller tot meer samenwerking komen met nieuwe mentoren. Bovendien kunnen kwetsbare mensen ons gemakkelijker vinden en een beroep doen op onze dienstverlening. 

Ludieke actie

Om nieuwe mentoren te bereiken hebben we een ludieke actie bedacht. Op ons kantoor in Schaijk liggen vanaf 25 mei 2020 ansichtkaarten klaar die je gratis mee kunt nemen. Ook kunnen we vanaf vandaag een pakketje kaarten naar jouw huisadres sturen als je dat prettiger vindt. De kaarten kun je vervolgens opsturen naar of weggeven aan familie, vrienden en bekenden. Ook mag je deze kaarten verspreiden bij bijvoorbeeld de supermarkt, apotheek of huisarts. We hebben er genoeg, dus schroom niet om nieuwe setjes aan te vragen. 

Lijkt het je wat om ons op deze manier te helpen?

Reageer dan alsjeblieft via mireille@mentorschap-mnobrabant.nl. Onze projectleider Mireille Peemen zal de pakketjes dan persoonlijk naar je toesturen. Of we leggen een pakketje speciaal voor jou klaar op ons kantoor in Schaijk aan de Lorskensstraat 1D. 

Super als je ons bij deze actie wilt helpen!

Ik ben nu voor de derde keer mentor

Sinds maart 2018 kom ik bij Lidy en René in hun appartement in De Leyhoeve in Tilburg. Zij zijn resp. 85 en 86 jaar. Het echtpaar is kinderloos. Broers en zussen zijn ook hulpbehoevend, en neven en nichten wonen te ver weg. Zo voelde ik me meteen op de goede plek. Een eerste kennismaking met Hetty van SMN erbij, leidde tot een ‘klik’ en ik werd gekoppeld aan het echtpaar tot tevredenheid van beide kanten.

Mijn insteek was om hen zolang als mogelijk, zelf de regie te laten houden. In het eerste jaar waren het vooral contactgesprekken om elkaar beter te leren kennen. Maakten een autoritje, deden boodschappen, winkelden en brachten een doktersbezoek. Een paar maanden later merkte ik gedragsverandering bij René. Zij wilden zolang als mogelijk samenblijven en heb hen daarin ondersteund. Mijn vermoeden dat het mogelijk dementie zou zijn, kwam uit na onderzoek. René is nog een tijd lang thuis geweest, waarbij ik vooral Lidy begeleidde in haar rol als mantelzorger wat zij met veel liefde deed.  

René verslechterde en in overleg met Lidy besloten we op zoek te gaan naar een zorgappartement wat gelukkig aanwezig was in de instelling. Sinds vorig jaar woont René op de zorgafdeling en is elke dag te vinden in de huiskamer waar hij goed verzorgd wordt. Helaas is René daar gevallen en hebben we hem begeleid bij een spoedopname die achteraf gelukkig meeviel. Intussen is René zich niet bewust dat hij op een zorgafdeling woont. Lidy ging er elke week uit eten bij haar man wat zij belangrijk vindt voor de band die zij samen hebben, totdat het Corona-virus ook in De Leyhoeve aangetroffen werd. 

Nu is hun band al 6 weken verbroken doordat zij niet bij haar man mag komen, wat voor Lidy zwaar is. En ik als mentor heb ook mijn beperking opgelegd gekregen waardoor het voor Lidy wel eenzaam is. Zij houdt zich bezig met mails lezen, familie bellen, TV-kijken. Ik ben er ook altijd voor boodschappen voor het echtpaar en we hebben regelmatig telefonisch contact. We hoopten op versoepeling van de Coronamaatregelen, maar helaas! Een positief punt is wel dat Lidy vanaf vandaag de mogelijkheid krijgt om iedere dag eenmaal te videobellen met haar man. Dat vind ik zo fijn voor ze! Ik hoop van harte dat het verlangen om haar man te zien, Lidy ook weer positieve energie geeft! Ik ben supertrots op Lidy hoe zij zich staande houdt! De knuffel moet helaas nog uitblijven, maar zodra het kan gaan we samen van een terrasje genieten. ? Dat heeft zij zeer verdiend.

Lidy over haar mentor Caroline

Ongeveer twee jaar geleden leerden wij Caroline kennen via Mentorschap. De beslissing om deze stap te maken bleek voor ons heel goed te zijn geweest. We zijn dan ook erg blij met haar want ze heeft veel kennis van alle Zorgwetten en ook de medische kennis is haar niet vreemd hetgeen wij in het verleden hebben ondervonden. Ook is er een goede band tussen onze buddy’s en de Zorg en ze heeft al voor de nodige oplossingen gezorgd als er vragen waren. Maar wat ook belangrijk is, we gaan samen graag boodschappen doen en na afloop ergens gezellig zitten om bij te praten. Jammer dat dit nu niet kan vanwege corona en we juist die leuke tripjes achterwege moeten laten. Kortom, we hebben veel hulp van haar en ik hoop dat ze nog lang onze mentor zal blijven. 

Conny aan het woord