Mentor Henk aan het woord

“Mijn cliënt heeft veel vertrouwen in mij en ervaart veel morele en emotionele steun”.  

Sinds 3 jaar ben ik mentor van een 29-jarige man die beschermd woont en werkt op de Cello locatie De Binckhorst in Rosmalen. Eens per maand ga ik met cliënt op stap buiten de locatie en tussen door bezoek en bel ik hem om op de hoogte blijven en voor hem aanspreekbaar te zijn als dat nodig is.

Het heeft even geduurd om een goede en vertrouwelijke relatie met client en groepsleiding op te bouwen. Omdat cliënt een psychische en emotionele beperking heeft, waardoor hij niet in staat is zelfstandig verantwoorde beslissingen te nemen, neem ik deze samen met hem. Dat kan gaan over zorg, welzijn en wonen, gezondheid en aanschaffingen die nodig zijn en waarvoor geld nodig is. Dit laatste gaat in overleg met de bewindvoerder en persoonlijke begeleider van cliënt. Cliënt heeft veel vertrouwen in mij en ervaart veel morele en emotionele steun. Vooral als er zich op de groepswoning of zijn werk problemen of incidenten voordoen.  

Henk Verschuur, Heesch.