In de media: Bewind en Mentorschap

Afgelopen weekend was er in de media veel aandacht voor bewind en mentorschap. Onderzoeksplatform Investico heeft in samenwerking met De Monitor en Dagblad Trouw de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de rol van bewindvoerders en curatoren voor mensen in zorginstellingen. De onderzoeksvragen zijn:

* Hoe hebben we het in Nederland geregeld?
* Worden kwetsbare mensen voldoende beschermd?
* Handelen mentoren en curatoren wel in hun belang?
* En wat betekent het als je familielid onder mentorschap of bewind staat?

Eind oktober heeft Mentorschap Nederland tweemaal contact gezocht met De Monitor. Wij hebben aangeboden graag het gesprek aan te gaan over wat volgens Mentorschap Nederland goed mentorschap is en hoe wij daar invulling aan geven. Vanuit het bestuur heeft Lydia Hoogeling telefonisch contact gehad met een journalist van De Trouw. De onderzoeksjournalisten hebben echter gekozen voor een andere focus. De media-uitingen afgelopen weekend zijn gericht op belangenverstrengeling tussen zorginstellingen en beroepsmatige bureau’s voor bewind en mentorschap. Minister voor rechtsbescherming van het ministerie van J&V Sander Dekker, heeft inmiddels gereageerd. Hij heeft aangegeven met de rechtelijke macht te bespreken hoe de betrokkenheid van de familie in de praktijk beter kan worden geborgd als een zorgorganisaties een verzoek tot bewind en mentorschap indient bij de rechter.