Bericht Coronavirus

Naar aanleiding van het laatste nieuws vanuit het RIVM willen wij vanuit het bestuur van stichting Mentorschap Midden en Noordoost Brabant aansluiten bij de laatste update van het advies van het RIVM.

Dit betekent dat wij de mentoren vragen om tijdelijk niet bij de cliënten op bezoek te gaan en in plaats daarvan zoveel mogelijk telefonisch contact met hen te onderhouden.
Dit tot en met 31 maart , daarna kijken we verder hoe de stand van zaken is.
Wij volgen nauwkeurig de berichtgeving omtrent de ontwikkelingen omtrent het Corona virus en zullen de maatregelen die genomen moeten worden voor onze mentoren én cliënten, laten aansluiten op het advies van het RIVM.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij onze coördinatoren Hester en Sandra.

Namens het bestuur stichting mentorschap Midden en Noordoost Brabant.

Voorzitter
José Appels